Information om Covid-19

Vi förstår att du som medlem kan känna oro kring det rådande läget, din egen och andras hälsa. Vi följer kontinuerligt utvecklingen av smittspridningen av Covid-19 via myndigheterna och följer deras rekommendationer hur vi skall hantera start och genomförande av vår verksamhet.

Folkhälsomyndigheten ser att motion är viktigt för folkhälsan och träning – gärna utomhus – är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan med b la stärkt immunförsvar, bedömer de att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med de allmänna råd och föreskrifter om allas ansvar. Då vår verksamhet inte heller räknas som en offentlig tillställning eller offentlig sammankomst, innefattas vi inte heller av lagen om max 8 personer.

Håll dig uppdaterad om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats. Här hittar du även svar på de vanligaste frågorna. På 1177s hemsida kan du läsa mer om sjukdomen Covid-19.

Sidan uppdaterades senast den 21 april.

Faktiska förändringar i vårt utbud och hur vi förhåller oss till Covid-19

  1. Vi har flyttat fram vårt startdatum och vi har lagt om aktiviteter i årshjulet, så att de kan genomföras längre fram istället. Exempel på en anpassning är att den planerade kick-off @ Koster blir en avslutningstillställning istället. En annan ändring är att vi har skapat ett lite mer kompakt vårschema 2021, än först planerat. Vi kompenserar också med fler pass inom löpning och roliga fyspass under juni – utanför de planerade blocken – samt fler MTB-pass för nybörjare.
  2. Vid behov (vid ev kraftigare restriktioner) kan vi ytterligare reducera antalet deltagare till fyra personer vid våra träningsytor, men ändå erbjuda ett större antal bokning per tillfälle.
  3. Sänkt årskostnaden med 20% (priset är 4990kr säsong 22/23). Vår förhoppning är att medlemmarna skall ha en större förståelse för att vi behöver genomföra löpande korrigeringar, för att sätta medlemmarnas och vår hälsa före genomförandet av enskilda aktivitetstillfällen. En exempel på sådan förändring kan vara att vi tar “en tältnatt i månaden” på Räggårdsviken i Hammaröskärgår, istället för tänkt Liljedahl eller Örebro för att minska smittorisken vid resor och transport. Ytterligare förändring kan vara en alternativ plats istället för Hemsedal, i det fall Norge fortsatt håller sina gränser stängda under sensommar och höst.
  4. Den planerade flerdagarsturen “fira midsommar på Galdöpiggen” flyttas till 2022 och inkluderas även i det fall du väljer att inte förnya ditt medlemskap 22/23.
  5. Vi erbjuder möjlighet till spritning av all kajakutrustning på plats. Vi ser dock vissa svårigheter i att säkerställa våra flytvästar, därför rekommenderar vi att du använder egen flytväst.
  6. Vi förbehåller oss rätten att vid stängning av verksamheten utifrån nya hårda regeringsdirektiv, flytta fram starten av verksamhetens årshjul med två veckors intervall, samt vid behov flytta fram våra en- och flerdagsturer, till vad vi menar är en genomförbar månad.