Community

Vår community -Melker Member Medlemmar – är en facebookplacerad plattform. Här ger vi löpande information till medlemmar när vi behöver gå till förändring med kort varsel vid väderomslag ,Information om extrapass osv. Specifika turer som kräver samordning checklistor och längre texter. – kommuniceras också här, då under rubriken evenemang.

Vår Community är vidare ett levande forum där vi byter grymma foton med varandra, där men även spontant lägga ut något som du själv känner till och vill genomföra. Det kan vara en spontan dagsvandring på Alster Herrgård eller så vill man kanske köra igenom gårdagens MTB igen.!
Viktigt är att det följer liknande upplägg och innehåll som erbjuds inom ramen för Melker Member och man känner igen våraa tre ledord upplevelse, hälsofrämjande och gemenskap. Är du osäker, kontakta oss via hello@melkermember först.

Du kan också lägga ut på #sälj !

Du bjuds in till efter registrerat medlemskap!