Community

Vår community -Melker Member Medlemmar – är en kanal med information till medlemmar för ytterligare detaljer rörande specifika turer som kräver samordning och checklistor. Information om extrapass, förändringar med kort varsel vid väderomslag , byte av plats osv – kommuniceras också här.

Vår community kan självklart användas till att erbjuda något som du själv känner till och vill genomföra, som en spontan dagsvandring på Alster Herrgård eller ett extra pass på MTB.
Viktigt är att det följer liknande upplägg och innehåll som erbjuds inom ramen för Melker Member och som följer våra tre ledord upplevelse, träning och gemenskap. Är du osäker, kontakta oss via hello@melkermember först.

Du kan också lägga ut på #sälj !

Du bjuds in till efter registrerat medlemskap!