LÖPNING

Löpning

Löpning med ledare erbjuds i två block om sex veckor vardera där vi med grundtips, träningsprogram och löputveckling tar dig framåt. Vår målsättning är att du kommer igång eller bibehåller löplust tillsammans med andra. Vi startar blocken på våren och hösten. Det kommer även att vara ett fåtal överraskingspass som traillöpning och liknade, mer lustfyllda pass !

I sommarkortet 2024 ingår höstens löpblock. Tecknar du ditt sommarkort i april ingår även detta löpblock som preorderbonus