LÖPNING OCH STYRKA

Styrka

Vår målsättning är att ge dig grunden, utifrån din förmåga, att stärka och forma kroppen för att hålla hela året. Vi hittar vår grundstryka under träningsblock med tydliga inslag av core, styrketräning med tyngder och rena kroppsövningar.
Under våren, delen av sommaren och hösten ut, kör vi torsdagsfysen i form av Melkers svettiga cirkelträning.
Under sommaren erbjuds också pass, för inspiration och underhåll.

Löpning

Löpning med ledare erbjuds i tre block om sju veckor vardera där vi med grundtips, träningsprogram och löputveckling tar dig framåt. Vår målsättning är att du kommer igång eller bibehåller löplust tillsammans med andra. Vi startar blocken på våren, sommaren och hösten. Det kommer även att vara ett fåtal överraskingspass som traillöpning och liknade, mer lustfyllda pass.

OBS I 2022 årshjul kommer löpningen se lite annorlunda ut, då nuvarande medlemmar efterfrågat mer av kom-igång och håll-igånglöpning än specifika träningschema.

Vi lägger även träning mer efter de motionslopp vi väljer att delta i, än förutbestämda block Det utifrån att 2022 verkar få en tydligare tävlingskalender och återgång av roliga event .