Använda din friskvård

Är du en av många arbetstagare som får friskvårdsbidrag av din arbetsgivare? Grattis, att få ett friskvårdsbidrag är nämligen inte helt självklart, då det är något som varje företag själv bestämmer om de vill ge till sina anställda eller inte. Summan på friskvårdsbidraget varierar, men brukar ligga någonstans mellan 2 000 – 3 500 kronor.

Friskvårdsbidraget ger dig som anställd en möjlighet att kunna satsa på din hälsa och prioritera mer rörelse och välmående i ditt liv – utan att behöva bekosta hela summan själv. Med hjälp av friskvårdsbidraget kan du till exempel testa på en ny aktiviteter, allt från traditionellt årskort på gym till enstaka händelser som inspirerar dig. Mer detaljerad beskrivning hittar du på skatteverkets hemsida, om du har vidare funderingar och inte får tillräcklig vägledning av sin arbetsgivare .

Vad gäller för Melker Member och hur går jag tillväga?

Melker Members verksamhet är en ny plattform för träning och upplevelse. Vi driver verksamheten som ett gym där huvudutbudet av aktiviteter faller inom kategorin sport- och fritidsverksamhet.

Båda verksamhetsskoderna är godkända och berättigar friskvårdsbidrag enligt Skatteverket.


Om du avser att använda friskvårdsbidrag/friskvårdsförmån mailar du till oss eller framför det när du kommer på aktivitet.
skickar vi fullständigt underlag till dig via mejl eller post, vilket du sedan ger till din arbetsgivare eller enkelt använder i den friskvårdsportal ni är kopplade till på just din arbetsplats.