Köpvillkor

1. ALLMÄNT

Följande Allmänna avtalsvillkor gäller för de kunder som köper årsmedlemskap på Melker Member.. Villkoren gäller tills vidare. Melker Member äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas kunden enligt punkt 9, senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Samtliga medlemskap  på Melker Member är personliga. Överlåtelse på annan person är inte möjlig. Återköp eller återbetalning av förskottsbetalat årsmedelskap är inte möjligt utan läkarintyg som visar tydliga  hinder för fysisk aktivitet. Du har 14 dagars ångerrätt på distansköp, läs mer på Konsumentverkets hemsida. För att ångra ditt distansköp maila oss på melkermember@melkerofsweden.se

2. REGISTRERING OCH BETALNINGSVILLKOR

Medlemskap betalas via faktura och plats erhålles först när inbetalning registrerats oss Melkermember.

3. ÄNDRINGAR AV UTBUD & TILLGÄNGLIGHET

Melker of Sweden äger rätt att göra korrigeringar i vårat utbud, för vad vi menar är försvarbart innehåll att bedriva under pandemi och därefter samt göra löpande korrigeringar för att sätta medlemmarnas och vår egen hälsa före enskilt aktivitetstillfälle. Större förändringar i grundutbud skall meddelas till medlemmar inom 30 dagar till angiven registrerad mail eller i fungerande Community.

4. FRYSNING & FÖRLÄNGNING

Frysning av årskort går ej att genomföra då medlemskapet gäller under ett årshjulår och månader och vissa aktiviteter har stort proportiollt ekonomiskt värde . Medlemmar har förtur till att teckna nytt årsmedlemskap.

5. ANSVAR & ANSVARSFRISKRIVNING

Melker member ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. All uteaktivitet följer branchpraxis och sker på begreppet egen risk. Melker Member från säger sig i det allt ansvar från skador och olyckor i samband med aktivitet, till aktivitet eller på väg från aktivitet. Detta gäller även om man använder sig av utrustning utdelat av Melkermember eller följer de råd man får under pass o kursmoment. Ingen erättning ges eller för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande All paddling sker på egen risk. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer. Melker Member ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

9. MEDDELANDE & INFORMATION

Kunden skall erhålla meddelanden om ändringar av Allmänna avtalsvillkor och via e-post på adress som kunden anmält till Melker of Sweden. Det åligger kunden att själv meddela Melker of Sweden ändringar av kontaktuppgifter. Kund som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Melker of Sweden skickar ut information via denna informationskanal.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Melkermember behandlar uppgifter om kunden och eventuell annan betalare enligt avtalet, för att kunna tillhandahålla och administrera avtalet, samt för den verksamhet kunden och annan betalare har samtyckt till genom att gått till betalning

11. FORCE MAJEURE

Melker of Sweden ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför vår kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på aktivitetsplattformen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

12. UPPSÄGNING

Melker Member har rätt att närsomhelst avbryta ett abonnemang om användaren bryter mot ordning och ledarnas säkerhetsinstruktioner , använder enligt lag förbjudna preparat, uppträder tydligt berusad eller inte lever upp till vad vi menar är välkommande och inkluderande i de frågor utifrån den förklaring för global frihet och jämnlikhet skriven enligt FN resolution.

I Melker Member förlänger vi detta ytterligare och kräver ett vad vi menar sunt vardagsbemötande  medlemmar emellan, på våra aktiviteter och sammankomster för vidare deltagande.

Jag har läst och godkänner villkoren.